Kaip integruoti GPT-4o dirbtinio intelekto modelį į „Google Sheets“

Kaip integruoti GPT-4o dirbtinio intelekto modelį į „Google Sheets“

Dirbtinis intelektas ir jo galimybės nuolat tobulėja. Naujasis GPT-4o yra galingas natūralios kalbos apdorojimo modelis, sukurtas „OpenAI“ kompanijos, galintis generuoti tekstą, atsakyti į klausimas, atlikti vertinimus ir dar daugiau. Šiame straipsnyje aptarsime kaip integruoti GPT-4o dirbtinio intelekto modelį į „Google Sheets“ ir kaip tai gali padėti automatizuoti ir pagerinti duomenų valdymo procesus.


Integravus GPT-4o į „Google Sheets“ galite:

  • Automatizuoti duomenų analizę ir apdorojimą;
  • Generuoti tekstus ir ataskaitas tiesiogiai iš duomenų;
  • Greitai gauti atsakymus į klausimus apie duomenis;
  • Pagerinti darbo našumą ir sumažinti rankinio darbo kiekį.


Prieš pradedant integraciją jums reikės:

  • „Google“ paskyros „Google Sheets“ panaudojimui;
  • „OpenAI“ paskyros API raktui gauti GPT-4o modelio panaudojimui;
  • Minimalius programinio kodo taikymo įgūdžius.


Integracijos žingsniai:

1. Sukurkite naują „Google Sheets“ dokumentą adresu: https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.2. Paspauskite „Extensions“ -> „App Script“.3. Atsiradusiame lange įveskite šį kodą:

const OPENAI_API_KEY = 'API_RAKTAS';
function GPT4O(query, cell) {
  const url = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions';
  const payload = {
    model: 'gpt-4o',
    temperature: 0.8,
    messages: [
      {"role": "user", "content": cell +' - '+ query}
    ],
    max_tokens: 150
  };

  const options = {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Authorization': `Bearer ${OPENAI_API_KEY}`,
      'Content-Type': 'application/json'
    },
    payload: JSON.stringify(payload)
  };

  try {
    const response = UrlFetchApp.fetch(url, options);
    const json = JSON.parse(response.getContentText());
    return json.choices[0].message.content;
  } catch (error) {
    return `Error: ${error.message}`;
  }
}


4. Pakeiskite OPEN_AI_KEY reikšmę į savo API raktą, kurį galite gauti adresu: https://platform.openai.com/.5. Pervadinkite projektą į aiškesnį pavadinimą.6. Dešinėje viršuje paspauskite „Deploy“ ir pasirinkite „Test deployments“.7. Atsidariusame lange paspauskite sraigtelio simbolį ir pasirinkite „Editor Add-on“.8. Paspauskite „Create new test“.9. „Editor Add-on“ nustatymuose „Config“ dalyje pasirinkite „Installed and Enabled“ ir „Test document“ dalyje pasirinkite savo kątik sukurtą dokumentą bei paspauskite „Save test“.


10. Paspauskite „Done“.11. Grįžkite prie ką tik sukurto „Google Sheets“ dokumento. Norėdami panaudoti GPT-4o modelį, naudokite 3 žingsnyje sukurtą GPT4O funkciją, turinčią du parametrus: užklausą dirbtiniam intelektui ir pasirinktą „Google Sheets“ langelį (pvz.: =GPT4o ("Parašykite reikšmę žodžiais", A1)).Integruojant GPT-4o į „Google Sheets“ galite reikšmingai pagerinti savo darbo našumą, automatizuoti užduotis ar atrasti duomenų anomalijas. Nesvarbu, ar jums reikia atlikti sudėtingą duomenų analizę, generuoti tekstus, ar gauti atsakymus į klausimus, GPT-4o gali tapti naudingu įrankiu jūsų darbo procese.